Change language

Obory činnosti

Silniční mosty

Provádíme opravy, rekonstrukce i novostavby silničních mostů včetně projektové dokumentace. Stavby dodáváme komplexně a vlastními silami. Provádíme jak monolitické, tak i prefabrikované konstrukce. Vyrábíme betonářskou výztuž. Stavby dodáváme včetně komunikace.

Železniční mosty

Provádíme opravy, rekonstrukce i novostavby železničních mostů včetně projektové dokumentace.Veškeré práce zajišťujeme vlastními kapacitami. Stavby dodáváme komplexně včetně demontáže a montáže železničního svršku, vkládání mostních provizorií, provádění hydroizolací, sanací a zámečnických konstrukcí. Společnost provádí teslování a výměnu mostnic na ocelových mostech.

Inženýrské sítě

Provádíme práce vodohospodářského a inženýrského charakteru a specializujeme se především na výstavbu vodovodů, kanalizací, ČOV apod. Pokládku sítí jsme schopni zajistit jak výkopovou tak bezvýkopovou technologií.

Komunikace

Výstavba komunikací zahrnuje výstavbu nových městských komunikací, chodníků, nástupišť,přechodů, přístupových komunikací a parkovacích ploch.

Injektáže

Provádíme injektážní práce aktivovanými cementovými suspenzemi, injektáže kaveren a trhlin betonových konstrukcí, injektáže mezerovitého kamenného i cihelného zdiva. Injektáže stavebních konstrukcí pomocí epoxidových, polyesterových, polyuretanových pryskyřic.

Systémy HeliBeam

Oprava zděných obloukových mostů a jejich dodatečné vyztužování
Většina ze zděných mostů v České republice je starší více než 100 let, některé jsou památkově chráněné a velmi nutně vyžadují stavební opravu a zpevnění. Stáří, zvětrávání, špatná izolace proti vodě, zvyšování obsahu olova a nadměrné zatížení vedlo v mnoha případech k takovým problémům jako jsou:

 • pohyb v poprsní zdi
 • oddělování klenebných částí
 • trhliny v klenbě
 • rozdělení zdiva mezi jednotlivými vrstvami
 • koroze cihelného zdiva

Kompletně testovaný, schválený a více než 16 let úspěšně používaný adaptovatelný systém HeliBeam může být ušit na míru a může poskytnout unikátní strategii opravy tak, aby vyhovoval každému mostu individuálně. Systém prutů a kleštin se speciální zálivkou se kombinuje s existující klenebnou konstrukcí k vytvoření plné stavební stability a zanechává most bez viditelného narušení.

Výhody zahrnují:
 • antikorozní nerezavějící ocelová výztuž
 • rychle instalovatelný s minimálním přerušováním provozu mostu
 • zcela skryté řešení příznivé pro výsledný vzhled oprav
 • minimální narušení klenebné konstrukce
 • nevytváří se žádné další zatížení
 • cenově velmi výhodný
 • ideální pro stavby historicky významné a památkově chráněné

V situacích, kde zdivo ztratilo své původní pevnostní charakteristiky, systém HeliBeam poskytuje výztužné vodorovné maltové lože užívající libovolné délky nerezavějících ocelových HeliBar prutů spojených v předurčeném modelu za použití zálivky HeliBond MM2 – vysokopevnostní cementové injektážní malty s plastickou konzistencí.

Tyto výztužné pruty nefixují pouze trhliny a stabilizují zdivo bez vyvíjení dalších zátěží, ale také vytváří vysoké zděné nosníky, které roznášejí zatížení a obnovují integritu objektu.

Každý projekt vyžaduje svou vlastní specifickou strategii opravy, založené na typu konkrétních poruch, které zahrnuje systém HeliBeam užívaný v kombinaci s dalšími speciálními aplikačními produkty tak, aby zajistily kompletní opravu. Těmi jsou především CemTies, které jsou instalovány současně se zálivkou k fixaci oddělených vrstev zdiva, dále DryFix pro rychlé kotvení bez potřeby zálivek, pryskyřic.

Sanace betonových konstrukcí

 • otryskání povrchu vysokotlakým vodním paprskem
 • reprofilace betonových a železobetonových konstrukcí, nanášení ručně nebo nástřikem
 • ošetření stávající výztuže železobetonových konstrukcí pomocí inhibitoru koroze a provedení speciálních stěrek jako náhrady krytí výztuže (zamezení vnikání soli, nebo karbonatace betonu)
 • provádění bednění jak systémového, tak i pomocí tesařských konstrukcí
 • nátěry betonových konstrukcí
 • izolace betonových konstrukcí

© 2015 AlfaPOL s.r.o. Vytvořeno v Arsyline

Obory činnosti | AlfaPOL s.r.o.